ManagmentMrs. Anushree A. Malgaonkar
Chairman

Mr. Rajan N. Tawade
Vice Chairman

Mr. Ankush D. Dalvi
Director

Mr. Suresh A. Sawant
Director

Mr. Suresh S. Sawant
Director

Mr. Dayanand S. Rane
Director

Mr. Sadanand K. Kande
Director

Mr. Sakharam S. Potle
Director

Mr. Praful R. More
Director

Mr. Prashant A. Pirankar
Director

Mr. Namdev S. Gavandi
Director

Mr. Aabaji G. Sonawane
Director

Mrs. Asha P. Sawant
Director

Mrs. Sushma U. Shinde
Director

Mr. Eknath K. Awhad
Director

Mr. Ashok G. Joshi
Director

Mr. Krishna J. Parab
Director

Mr. Nandkishore R. Sawant
Functional Director

Mr. Kishore N Patil
Functional Director


Mr. Vidhyadhar Shankar Rawool (Since 15/09/2015)
Chief Executive Officer